RUM - PRODUKCJA

Metodologia produkcji rumu

W przeciwieństwie do innych trunków jak koniak czy szkocka, rum nie ma zdefiniowanej metody produkcji. W zamian za to produkcja rumu bazuje na tradycyjnych stylach, które różnią się w zależności od lokalizacji i destylarni.

Fermentacja

Trzcina cukrowa jest zbierana w celu wytworzenia soku i melasy. Większość rumu produkowana jest z melasy, która pochodzi głównie z Brazylii. Godnym wzmianki wyjątkiem są wyspy francusko-języczne gdzie sok z trzciny cukrowej jest preferowanym składnikiem. Drożdze i woda są dodawane do składnika bazowego w celu rozpoczęcia procesu fermentacji. Podczas gdy niektórzy producenci używają dzikich drożdży dla przebiegu fermentacji, większość używa specjalnych odmian drożdży, które nadają spójny smak i przeprowadzają proces w przewidywalnym czasie. Osad, który powstał z wcześniejszych procesów fermentacji drożdży, jest tradycyjnym źródłem drożdży na Jamajce. Destylarnie, które wytwarzają jasne rumy, jak np. Bacardi, preferują używanie szybko działających drożdży. Użycie takich dłużej działających powoduje większą akumulację estrów podczas fermentacji, co umożliwia powstanie pełniejszego smaku rumu.

Destylacja rumu

Biorąc pod uwagę wiele aspektów produkcji rumu, nie ma jednej metody destylacji. Większość rumu produkowana jest w oparciu o kolumnę destylacyjną (column still), podczas gdy nieliczni destylują rum w oparciu o kocioł destylacyjny (pot still), który umożliwia wydobycie lepszego smaku z rumu.

Starzenie i mieszanie rumu

W wielu krajach jest wymaganym, aby rum "leżał" przez min. jeden rok. W większości odbywa się to w beczkach po Burbonie, ale może mieć miejsce również w stalowych pojemnikach lub innych typach drewnianych beczek. Proces postarzania determinuje zabarwienie rumu. Ten, który leżakuje w dębowych beczkach staje się ciemniejszy, ten w metalowych - jest bezbarwny. Z uwagi na tropikalny klimat większości miejsc, gdzie produkuje się rum, dojrzewa on dużo szybciej niż Szkocka czy Koniak. Wskaźnikiem, który obrazuje ten proces jest tzw. "anielski udział" (Angels' share), czyli procent produkcji straconej ze względu na parowanie. Produkty postarzane we Francji czy Szkocji tracą około 2%, podczas gdy producenci rumu borykają się z 10%-ymi stratami.

Ostatnim procesem produkcji rumu jest mieszanie, które zapewnia trunkowi swój zwięzły smak. Jako część tego procesu może dojść do filtrowania, które pozbawia rum koloru, który nabiera podczas procesowi starzenia. Do ciemniejszych rumów, może być dodany karmel, by dopasować kolor finalnego produktu.


left right